Darmowa dostawa od 119,00 zł

Regulamin Promocji "LATO2022"

REGULAMIN PROMOCJI "LATO2022"

§1POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem promocji "LATO2022" zwanej dalej „promocją”, jest Red Bird Sp. z o.o. Lublinek, 49, 93-469 Łódź, NIP 7272787727, który działa w imieniu własnym
 2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego https://kubekcontigo.pl, zwanego dalej „sklepem”.

§2WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Promocja trwa w dniach 21.06-22.09.2022 r.
 2. Ze względów niezależnych od Organizatora promocja może zostać zakończona we wcześniejszym terminie. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Organizator zamieści stosowną informację na stronie https://kubekcontigo.pl/Regulamin-Promocji-LATO2022-ccms-pol-545.htm
 3. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.
 4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zakup nieprzecenionych produktów na stronie https://kubekcontigo.pl.
 5. W koszyku zakupowym, w polu POSIADASZ KOD RABATOWY?, należy wpisać kod: LATO2022 lub LATO22, a następnie kliknąć ZATWIERDŹ KOD.
 6. Kupon obniża ceny produktów o 15%.
 7. Promocją nie są objęte produkty posiadające odrębne obniżki cenowe oraz akcesoria Contigo (nakrętki, zaparzacze, słomki).
 8. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na: https://kubekcontigo.pl/Regulamin-sklepu-KubekContigo-pl-cterms-pol-58.html
 9. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności i dostawy.Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 11. Wyjątkiem jest promocja DARMOWA DOSTAWA od 179,99 zł, z którą niniejsza promocja łączy się.

§3REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@redbird.pl. 
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
 4. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§4DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§5POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin promocji jest publicznie dostępny na stronie https://kubekcontigo.pl/Regulamin-Promocji-LATO2022-ccms-pol-545.html
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem https://kubekcontigo.pl/Regulamin-Promocji-LATO2022-ccms-pol-545.html
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach promocji przed dokonaniem zmiany.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://kubekcontigo.pl/Regulamin-sklepu-KubekContigo-pl-cterms-pol-58.html oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.2022 r.
Podziel się swoim komentarzem z innymi
Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 7 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-11
:D
2023-12-04
Fast delivery, precision packed.


pixel